Zawiadomienia z eKW do EGiB – kolejne starostwa powiatowe korzystają z usługi ZSIN

W grudniu 2023 r., w ramach współpracy GUGiK z Ministerstwem Sprawiedliwości, 25 kolejnych starostw powiatowych zostało włączonych do usługi ZSIN umożliwiającej przekazywanie zawiadomień o zmianach w księgach wieczystych z systemu eKW przez szynę usług ZSIN do ewidencji gruntów i budynków (EGiB). Usługa została wdrożona m.in. w Urzędzie m. st. Warszawy, do którego zawiadomienia przekazywane są z 6 sądów rejonowych.
Obecnie przesyłanie zawiadomień z eKW do EGiB przez ZSIN wdrożone jest w 240 starostwach powiatowych (zaznaczonych kolorem zielonym na mapie). W styczniu 2024 r. usługa ta będzie wdrożona w kolejnych 32 starostwach powiatowych. Zakończenie prac w pozostałych starostwach zaplanowane jest na 31 marca 2024 r.

Ilustracja przedstawia mapę z zaznaczonymi na zielono powiatami, w których wdrożono zawiadomienia eKW do EGiB przez ZSIN

Od 16 listopada 2023 r. zawiadomienia z eKW przekazywane za pomocą ZSIN do EGiB są generowane zgodnie z nowym schematem aplikacyjnym XML, wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. poz. 2469).
Do 29 grudnia 2023 r. za pośrednictwem ZSIN zostało przesłanych już ponad 3 mln zawiadomień z eKW do EGiB.