Poza podstawowymi treściami, tj. PRNG, PRG, Dane Ewidencyjne czy Mapy Topograficzne, Geoportal publikuje również mniejsze bazy danych, nie wchodzące w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego. Dane te są prezentowane w postaci usług WMS. Należą do nich między innymi:

  • Mapa bezrobocia według GUS - dane zgrupowane są w warstwach prezentujących liczbę bezrobotnych w województwach i powiatach oraz stopę bezrobocia w województwach i powiatach.

    Grafika przestawiająca mapę bezrobocia według GUS

  • Dyspozytornie Medyczne - usługa przeglądania WMS umożliwiająca przeglądanie położenia Centrów Medycznych na terenie całego kraju.

    Grafika przestawiająca mapę z rozmieszczeniem dyspozytorni medycznych

  • Lokalizacja stacji EUPOS - usługa przeglądania WMS umożliwiająca przeglądanie danych o węzłach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach oraz stacjach system precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji ASG-EUPOS.

    Grafika przedstawiająca mapę z lokalizacją stacji EUPOS