EuroGlobalMap (EGM)

EuroGlobalMap stanowi geobazę na poziomie dokładności 1:1 000 000, obejmującą swoim zakresem 45 krajów i terytoriów europejskich. Zakres tematyczny danych obejmuje: granice administracyjne,...

Mapy tematyczne

Geoportal udostępnia mapy tematyczne w postaci usług WMS. Dostępne mapy tematyczne: Rzeczpospolita Polska, Mapa podziału administracyjnego; Polska mapa ogólnogeograficzna; Polska mapa krajobrazowa...

Skany map topograficznych

Geoportal udostępnia mapy topograficzne znajdujące się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym poziomu centralnego. Są to mapy w skalach 1:10000, 1:25000, 1:50000 oraz 1:100000.

EuroBoundaryMap (EBM)

EuroBoundaryMap (Przeglądowa Mapa Europy) jest jednym z produktów organizacji EuroGeographics. Stanowi geobazę na poziomie dokładności 1:100 000, obejmującą swoim zakresem 41 krajów. Zawiera ona...