04.01.2023 Aktualizacja Państwowego Rejestru Granic

Na portalu www.geoportal.gov.pl oraz w usługach udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane dane z państwowego rejestru granic (PRG). Dane uwzględniają zmiany prawne obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia...

04.01.2023 Aktualne na dzień 1 stycznia 2023r. powierzchnie jednostek podziału terytorialnego kraju

Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii udostępniliśmy wykaz pól powierzchni geodezyjnych województw, powiatów i gmin według stanu na 1 stycznia 2023 roku. Przedmiotowy wykaz wykorzystywany jest między innymi do przygotowania powiatowych, wojewódzkich i krajowych zestawień...

03.01.2023 Podsumowanie wykorzystania serwisu www.geoportal.gov.pl i pobierania otwartych danych przestrzennych oraz wykorzystania usług w 2022 roku

W roku 2022 serwis  www.geoportal.gov.pl  odnotował ponad  5,5 miliona  odwiedzin, co świadczy o stabilnym zainteresowaniu obywateli. Poniższy wykres przedstawia statystyki odwiedzin w ostatnich latach.     Dane wskazują, że największą liczbę...

30.12.2022 Podsumowanie roku 2022 - realizacja prac geodezyjnych GUGiK

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie prac geodezyjnych zrealizowanych w 2022 r. w ramach prac własnych GUGiK lub zleconych przez Głównego Geodetę Kraju: Aktualizacja bazy danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu GGK zlecił...

30.12.2022 Rusza przetarg na opracowanie ortofotomapy i danych wysokościowych

Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie ortofotomapy 5 cm i danych wysokościowych 12pkt/m 2 dla miast położonych w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim: 1 566 arkuszy w skali 1:5 000 i w układzie PL-1992 (8 057 km...
Page 15 of 389
— 5 Items per Page
Showing 71 - 75 of 1,942 results.