10.11.2022 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych pięciu powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2022 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru pięciu powiatów.   Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: - województwo kujawsko-pomorskie: grudziądzki , ...

09.11.2022 Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju o działaniach GUGiK na XXXI Konferencji PTIP

XXXI Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej odbywa się 8 – 9 listopada 2022 r. w Warszawie pod hasłem: „GEOINFORMACJA W DOBIE ZAGROŻEŃ GLOBALNYCH”. Wydarzenie zorganizowane w formie hybrydowej otworzył Marek Baranowski, Prezes PTIP, a w imieniu Ministra Piotra Uścińskiego...

08.11.2022 GUGiK na I Targach Dostępności w Opolu

W Opolu 7-8 listopada 2022 r. odbywają się I Targi Dostępności Opole 2022 i wydarzenia towarzyszące. Podczas targów instytucje, firmy i organizacje pozarządowe prezentują produkty i usługi z różnych obszarów dostępności, m.in. architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. W...

08.11.2022 Prezentacja GUGiK podczas cyklicznych warsztatów na temat wdrażania INSPIRE w ramach grupy ekspertów INSPIRE KEN EuroGeographics

Wirtualne webinarium zorganizowane przez Eurogeographics INSPIRE KEN tym razem dotyczyło „ Transport Networks”. Podczas spotkania Główny Urząd Geodezji i Kartografii reprezentowała Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej i Informacji Publicznej Ewa Surma, która ...

07.11.2022 Powiat Staszowski wdrożył układ PL-EVRF2007-NH

W powiecie staszowskim wdrożono układ PL-EVRF2007-NH do zbiorów szczegółowej osnowy wysokościowej. Jednocześnie powiaty: kazimierski, lipski, lubelski, proszowicki i miasto Tarnów przekazały informację o rozpoczęciu prac wdrażania układu PL-EVRF2007-NH. Na terenie całego kraju, w zbiorach...
Page 25 of 389
— 5 Items per Page
Showing 121 - 125 of 1,942 results.