20.02.2023 Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski

Główny Geodeta Kraju 15.02.2023 r. ogłosił przetarg na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla zakresu nr 2. Przedmiot zamówienia obejmuje aktualizację BDOT10k dla 31 powiatów na obszarze 4 województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego, w...

15.02.2023 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy orotofotomapę o terenowym rozmiarze piksela 0.25 m opracowaną na podstawie zdjęć lotniczych z 2022 roku o powierzchni około 24 528 km 2 dla części województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego ...

14.02.2023 Zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 dla obszaru województwa małopolskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 dla obszaru województwa małopolskiego. Nowo wygenerowane pliki w formacie PDF obecnie są dostępne również dla obszaru województw opolskiego, podlaskiego,...

14.02.2023 Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju na „Konferencji przedstawiającej System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego”

13 lutego 2023 r. odbyła się zorganizowana przez Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego i prowadzona przez Geodetę Województwa Wielkopolskiego Hannę Mierzwiak „Konferencja przedstawiająca System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego”. Alicja Kulka, p.o. Główny...

10.02.2023 Prezentacja GUGiK podczas webinarium EuroGeographics

Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest liderem projektu w komponencie nazwanym „Budowanie potencjału i świadomości”  dot. poszerzeniu wiedzy w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej, możliwości wykorzystania danych przestrzennych dla sektora publicznego Mołdawii oraz sektora...
Page 7 of 389
— 5 Items per Page
Showing 31 - 35 of 1,942 results.