08.02.2023 Zaktualizowane zbiory BDOO dostępne do pobrania

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO) dla wszystkich województw. Nowe dane BDOO powstały w wyniku automatycznej generalizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) – bez żadnej manualnej...

06.02.2023 Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski

Główny Geodeta Kraju 3 lutego 2023 r. ogłosił przetarg na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla zakresu nr 1. Przedmiot zamówienia obejmuje aktualizację BDOT10k dla 40 powiatów na obszarze 4 województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, w...

06.02.2023 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 15 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2022 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 15 powiatów. Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii dla obszarów: województwo śląskie: powiaty częstochowski , ...

06.02.2023 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy ortofotomapę z 2022 roku o powierzchni około 24 528 km 2 o terenowym rozmiarze piksela 0.25 m. dla części województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i małopolskiego. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji...

06.02.2023 Podsumowanie udziału GUGiK w Targach BUDMA 2023

Zakończyły się określane jako „wielkie święto branży budowlanej” targi BUDMA i WinDoor-tech, trwające 31.01.2023 r. – 03.02.2023 r. Wydarzenie otworzył Wiceminister Rozwoju i Technologii i Rozwoju, Sekretarz Stanu  Piotr Uściński, a z ramienia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii...
Page 8 of 389
— 5 Items per Page
Showing 36 - 40 of 1,942 results.