29.04.2022 Już tylko powiat wielicki nie posiada własnej usługi WFS dotyczącej danych z ewidencji gruntów i budynków

Aktualnie już 384 jednostki prowadzące ewidencje gruntów i budynków udostępniają usługę WFS dotyczącą tych danych. Adresy wszystkich usług są dostępne w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych . Jednostką, która nie udostępniła jeszcze usługi WFS jest : Województwo...

29.04.2022 Wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 dla obszaru województw śląskiego i opolskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 dla obszaru kolejnych województw – opolskiego i śląskiego. Pliki można pobrać wprost z serwisu www.geoportal.gov.pl , wybierając warstwę „Wizualizacja kartograficzna...

29.04.2022 Marcin Grudzień z GUGiK moderatorem warsztatów: „Virtual Workshop on Geodata Discoverability”

28 kwietnia odbyły się wirtualne warsztaty zorganizowane przez EuroSDR oraz Eurogeographics INSPIRE KEN. Jednym z prowadzących był Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej GUGiK Marcin Grudzień, który jednocześnie pełni funkcję...