28.04.2022 Wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 dla obszaru województwa małopolskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 dla obszaru kolejnego województwa - małopolskiego. Pliki można pobrać wprost z serwisu www.geoportal.gov.pl , wybierając warstwę „Wizualizacja kartograficzna BDOT10k” -...

28.04.2022 Rusza przetarg na opracowanie projektu modernizacji podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze kraju

Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie projektu modernizacji podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz części województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego i wielkopolskiego (ok. 25 % powierzchni kraju).  Przedmiot zamówienia...

28.04.2022 Nowe modele budynków 3D w standardzie LoD1 dostępne dla obszaru całego kraju

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nowe modele budynków w standardzie LoD1 dla obszaru kolejnego województwa: podlaskiego. Typ samym, nowe modele budynków w standardzie LoD1 są już dostępne dla całego obszaru Polski. Modele 3D budynków są dostępne do pobrania w serwisie ...