21.04.2022 Wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 dla obszaru województwa podlaskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania kolejne wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 – dla obszaru województwa podlaskiego. Pliki w formacie PDF są obecnie dostępne również dla obszaru województwa lubelskiego, ale sukcesywnie dane będą udostępniane dla...

21.04.2022 O działaniach GUGiK w rocznym raporcie EuroSDR

O działaniach podejmowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w 2021 roku można przeczytać w Raporcie Rocznym 2021 EuroSDR. EuroSDR jest ogólnoeuropejską organizacją zrzeszającą agencje kartograficzne, jednostki naukowo-badawcze, przemysł, sektor prywatny oraz użytkowników...

21.04.2022 Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski

Główny Geodeta Kraju ogłosił kolejny przetarg na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla zakresu nr 5. Przedmiot zamówienia obejmuje aktualizację BDOT10k na obszarze 5 województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego i śląskiego dla 14 powiatów w...