20.04.2022 Lubelskie kolejnym województwem z kompletem usług WFS dla danych ewidencji gruntów i budynków

Aktualnie już w sześciu województwach tj.: lubelskim , dolnośląskim , lubuskim , opolskim , świętokrzyskim i  warmińsko‑mazurskim wszystkie powiaty mają własne usługi WFS. Skracającą się listę powiatów, które nie mają jeszcze usługi WFS przedstawiamy poniżej: ...

19.04.2022 Stan informatyzacji operatów technicznych

Z przeprowadzonej ankiety dotyczącej wdrożenia operatu elektronicznego wynika, że w marcu 2022 r. operaty elektroniczne stanowiły 99,6% wszystkich operatów przyjętych do zasobu. Pozostałe 422 operaty złożone w postaci papierowej dotyczyły głównie prac geodezyjnych zgłoszonych przed...

19.04.2022 Dolnośląskie kolejnym województwem z kompletem usług WFS dla danych ewidencji gruntów i budynków

Aktualnie już w pięciu województwach tj.: dolnośląskim , lubuskim , opolskim , świętokrzyskim i  warmińsko‑mazurskim wszystkie powiaty mają własne usługi WFS. Skracającą się listę powiatów, które nie mają jeszcze usługi WFS przedstawiamy poniżej: Tabela.xlsx ...