28.06.2022 Stacja referencyjna ASG-EUPOS w Oleśnicy uruchomiona

GUGiK uruchomił nową stację referencyjną systemu ASG-EUPOS w Oleśnicy. Stacja referencyjna OLES została zlokalizowana na budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy przy ul. Słowackiego 10. Stacja referencyjna wyposażona jest w odbiornik satelitarny Trimble NetR9, pozwalający na obserwacje systemów...

28.06.2022 Nowe zdjęcia lotnicze dla miasta Krakowa dostępne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe zdjęcia lotnicze dla m. Krakowa (blisko 30 000 sztuk) wykonane w październiku 2021 roku, o terenowym rozmiarze piksela 0.05 m. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Urzędu Miasta Kraków. Szczegółowe informacje...

27.06.2022 52 geodetów zdobyło nowe uprawnienia

Do kolejnej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii 21 - 24 czerwca 2022 r., w zakresach 1, 2, 4 i 5, przystąpiło łącznie 77 osób. Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem techniki komputerowej. ...