28.10.2021 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: radomskim, chełmskim, gliwickim oraz m. Chełm i m. Gliwice w dniach 25-27 października 2021 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych. Wymiana zawiadomień w pierwszym powiecie...

28.10.2021 Wiceminister Piotr Uściński był gościem Spotkania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Wiceminister Piotr Uściński odpowiedzialny w Ministerstwie Rozwoju i Technologii za budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne i mieszkalnictwo był gościem na Spotkaniu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Gratulował osiągnięć w zakresie danych przestrzennych udostępnianych przez GUGiK...

28.10.2021 Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Rozpoczęło się zaplanowane na 28-29 października Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w formie hybrydowej. W konferencji zorganizowane przez Głównego Geodetę Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego bierze udział ponad 1000 osób - ok. 350 stacjonarnie oraz 650 zdalnie -...