25.11.2019 Utworzono usługę integrującą dane numeracji adresowej

W serwisie geoportal.gov.pl zmieniono nazwę warstwy „ Państwowy Rejestr Granic – Adresy ” na „ Adresy i ulice ” jednocześnie wprowadzając korzystanie tej warstwy z nowej usługi sieciowej o nazwie Krajowa Integracja Numeracji Adresowej dostępnej pod adresem:...

25.11.2019 Rozstrzygnięcie ósmego zadania konkursu „Czy znasz geoportal.gov.pl ?”

Podaj numery punktów osnowy szczegółowej znajdujących się na działce o identyfikatorze 060601_1.0003.489.   Poprawna odpowiedź: Numery punktów osnowy szczegółowej znajdujące się na działce o identyfikatorze 060601_1.0003.489: 8.146.13-1222 8.145.13-1166 8.145.13-1167 ...

22.11.2019 Debaty o problemach realizacji prac geodezyjnych w powiatach nie będzie

Zapowiedzianej przez Głównego Geodetę Kraju Waldemara Izdebskiego debaty o problemach realizacji prac geodezyjnych w powiatach na razie nie będzie. Ewentualną debatę obiecał GGK podczas spotkania konsultacyjnego dotyczącego projektu nowelizacji ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne”, które...