26.07.2019 Opolskie - wszystkie powiaty z województwa publikują informacje o uzbrojeniu terenu

Opolskie to już szóste województwo po podlaskim , lubelskim, podkarpackim , świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim , w którym wszystkie powiaty udostępniają informację o sieciach uzbrojenia terenu w ramach zintegrowanej usługi WMS - Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT). Dane o...

25.07.2019 Warmińsko-mazurskie – kolejne województwo publikujące informacje o uzbrojeniu terenu we wszystkich powiatach

Warmińsko-mazurskie to piąte województwo po podlaskim , lubelskim, podkarpackim i  świętokrzyskim , w którym wszystkie powiaty udostępniają informację o sieciach uzbrojenia terenu w ramach zintegrowanej usługi WMS - Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT). Aktualnie dane...

24.07.2019 Pikietaż – więcej informacji o drogach w geoportalu

W serwisie  geoportal.gov.pl  w ramach grupy warstw „Dane topograficzne”  w podgrupie „Sieć drogowa OpenStreetMap” dodano nową warstwę o nazwie „Pikietaż” , która udostępnia informację o pikietażu dróg. Informacja o kilometrażu prezentowana jest za pomocą punktów,...