04.02.2022 Lokalizacja defibrylatorów w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową warstwę „Defibrylatory” umożliwiającą przeglądanie mapy z lokalizacją automatycznych defibrylatorów zewnętrznych na obszarze Polski. Warstwa dostępna jest w drzewku warstw, w sekcji „ Obiekty użyteczności publicznej” i prezentuje dane z...

03.02.2022 Ortofotomapa satelitarna Polskiej Agencji Kosmicznej w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową warstwę „Ortofotomapa satelitarna 2021” umożliwiającą przeglądanie zobrazowań satelitarnych w dwóch kompozycjach: RGB (w barwach naturalnych) oraz CIR (z wykorzystaniem kanału bliskiej podczerwieni) dla obszaru całej Polski.  Warstwa jest...

03.02.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy ortofotomapę dla części województwa kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego (ponad 3 816 sztuk) z 2021 roku o terenowym rozmiarze piksela 0,25 m. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji...