07.02.2022 Nowe modele budynków 3D w standardzie LoD1 dostępne dla obszaru województwa opolskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nowe modele budynków w standardzie LoD1 dla obszaru kolejnego województwa: opolskiego. Sukcesywnie będziemy aktualizować modele 3D budynków w standardzie LoD1 dla kolejnych województw. Nowe modele 3D budynków są dostępne do pobrania w serwisie ...

07.02.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy ortofotomapę dla miasta stołecznego Warszawy o łącznej powierzchni 738 km 2 , w układzie 2000, o terenowym rozmiarze piksela 0,05 m, opracowaną na podstawie zdjęć lotniczych z 2021 roku. Prace zostały zrealizowane na zlecenie...

07.02.2022 GUGiK współorganizatorem europejskiego webinaru prezentującego innowacyjne sposoby wykorzystywania usług WMS

We wtorek 8 lutego 2022 roku w godzinach 14:00 -15:30 odbędzie się webinar współorganizowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz Zespół ds. INSPIRE w Joint Research Centre Komisji Europejskiej (JRC). Temat spotkania to: „Pushing WMS services to their limits - Smart solutions as...