31.01.2022 Kolejne wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH w powiatach

W powiatach: międzychodzkim i nyskim oraz w Świętochłowicach zakończone zostały prace wdrożeniowe układu PL-EVRF2007-NH. Na terenie całego kraju, w zbiorach szczegółowej osnowy wysokościowej, układ PL-EVRF2007-NH został wprowadzony w 253 powiatach, natomiast w 108 powiatach trwają prace...

31.01.2022 Linkowanie do Geoportalu z identyfikatorem obiektu bazy BDOT10k

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową funkcjonalność polegającą na możliwości uruchomienia aplikacji w taki sposób, aby na starcie zobrazowany został wskazany w wywołaniu obiekt topograficzny. Aby uzyskać taki efekt należy użyć parametru „ identifyObjectIIP ” i jako jego wartość podać...

31.01.2022 Nowe dane wysokościowe opracowane w technologii lotniczego skanowania laserowego

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane wysokościowe opracowane w technologii lotniczego skanowania laserowego dla części obszaru województwa lubuskiego, dolnośląskiego oraz śląskiego o łącznej powierzchni ok. 17 700 km 2 : Dane pomiarowe LIDAR o...