24.01.2022 Rusza przetarg na opracowanie cyfrowej ortofotomapy

Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie cyfrowej ortofotomapy o terenowym rozmiarze piksela 5 cm dla obszaru 34 miast leżących na terenie województw: wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i śląskiego obejmujących 771 arkuszy w skali 1:5 000 w układzie PL-1992 (3801 km 2 ). ...

24.01.2022 Nowe modele budynków 3D w standardzie LoD1 dostępne dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nowe modele budynków w standardzie LoD1 dla obszaru kolejnego województwa: kujawsko-pomorskiego. Sukcesywnie będziemy aktualizować modele 3D budynków w standardzie LoD1 dla kolejnych województw. Nowe modele 3D budynków są dostępne do pobrania w...

21.01.2022 Składanie operatów technicznych w postaci papierowej

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski wystosował pismo do Starostów i Prezydentów Miast, w którym wyjaśnia wątpliwości związane z weryfikowaniem i przyjmowaniem do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatów technicznych przekazanych w postaci papierowej, dla prac...