04.11.2021 Statystyki wykorzystania serwisu geoportal.gov.pl

W październiku 2021 r. serwis www.geoportal.gov.pl odnotował 798 229 odwiedzin, co jest wynikiem lepszym o ok. 13 % w porównaniu do października 2020 r. Dane z ostatnich miesięcy wskazują, że październik jest dziesiątym miesiącem z rzędu, w którym wykorzystanie Geoportalu...

03.11.2021 Opublikowaliśmy ramowe zalecenia dotyczące metodyki kontroli w roku 2022

Główny Geodeta Kraju opublikował na stronie Biuletynu Informacji Publicznej , sporządzone na podstawie art. 7a ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 3a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zmodyfikowane opracowanie określające metodykę przeprowadzania kontroli w zakresach przyjętych...

03.11.2021 Jak wygląda informatyzacja operatów w województwach

Z przeprowadzonych każdego miesiąca ankiet dotyczących wdrożenia operatu elektronicznego wynika, że największy poziom zawansowania w liczbie przyjętych operatów elektronicznych jest dalej w  województwach pomorskim i śląskim , gdzie odpowiednio 66% i 65% operatów jest przyjmowanych do...