29.10.2021 Zakończyło się spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Przez dwa dni przedstawiciele Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dyskutowali o najbardziej nurtujących środowisko zagadnieniach. W zorganizowanym przez Głównego Geodetę Kraju dr hab. inż. Waldemara Izdebskiego pierwszym w formie hybrydowej spotkaniu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 28-29...

29.10.2021 Drugi dzień spotkania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Prezentacją „ ZSIN i jego wykorzystanie” rozpoczął się drugi dzień Spotkania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zorganizowanego przez Głównego Geodetę Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego. W konferencji w formie hybrydowej bierze udział ponad 1000 osób - ok. 350 stacjonarnie oraz 650...

29.10.2021 Zaktualizowane paczki podstawowych osnów geodezyjnych

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane paczki danych dotyczące podstawowych osnów geodezyjnych dla całego kraju. Aktualizacja obejmuje wyniki ostatnich przeglądów podstawowej osnowy geodezyjnej oraz zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii...