27.10.2021 Spotkanie Głównego Geodety Kraju z członkami Komisji Kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

26 października 2021 r. odbyło się spotkanie online Głównego Geodety Kraju z członkami Komisji Kwalifikacyjnej, na którym podsumowano ponad dwuletni okres pracy aktualnego składu Komisji oraz przedyskutowano bieżące zagadnienia związane z  prowadzaniem postępowań kwalifikacyjnych wobec osób...

26.10.2021 Więcej danych i usług GUGiK w serwisie e-budownictwo.gunb.gov.pl

Więcej danych i usług GUGiK w serwisie e-budownictwo.gunb.gov.pl W zaktualizowanej w ostatnich dniach wersji  portalu e-budownictwo  rozszerzony został zakres danych przestrzennych dostępny w części mapowej portalu.  Poza danymi dotyczącymi ewidencji gruntów i budynków...

26.10.2021 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: koszalińskim, garwolińskim, ełckim, wołowskim, mogileńskim, kościerzyńskim, włocławskim, lubelskim, m. Lublin, m. Włocławek oraz m. Sopot w dniach 18-20 października 2021 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w...