Ewidencja zbiorów i usług

Wypełniając zapisy art.13 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej " Główny Geodeta Kraju prowadzi publicznie dostępną ewidencje zbiorów oraz usług danych...