Formularz kontaktowy
Jeżeli chciałeś zgłosić błąd lub masz sugestie co do działania witryny, prześlij nam swoje uwagi.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Tekst do identyfikacji Odśwież CAPTCHA Odśwież CAPTCHA

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Geodeta Kraju z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 22 56 31 438, e-mail: rafal.kanecki@gugik.gov.pl, www.gugik.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obsługi zgłaszanych uwag.
  Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda.
 4. Odbiorcami Pani/ Pan danych mogą być podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Planowany okres, przez który dane osobowe będą przechowywane to okres dostępności usług Geoportalu.
 7. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest brak możliwości pozyskania materiałów i usług z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.