Newsletter - 20.05.2022

Newsletter - Geoportal.gov.pl Newsletter Geoportal.gov.pl ...

20.05.2022 Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju gościem XL Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Pod hasłem „Geodezja i kartografia podstawą zarządzania przestrzenią państwa” w dniach 20-22 maja 2022 r. w Białymstoku odbywa się Walne Zebranie Delegatów SGP. To najważniejsze statutowe...

Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG)

PRNG jest urzędową, referencyjną bazą danych stanowiącą podstawę dla innych systemów informacji przestrzennej wykorzystujących dane dotyczące nazewnictwa geograficznego.

18.05.2022 Stacja referencyjna ASG-EUPOS w Braniewie uruchomiona

Uruchomiliśmy nową stację referencyjną systemu ASG-EUPOS w Braniewie.  Stacja referencyjna  BRWO została zlokalizowana na budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie przy Placu...

Newsletter-20220518

Newsletter - Geoportal.gov.pl Newsletter Geoportal.gov.pl ...

Newsletter - 17.05.2022

Newsletter - Geoportal.gov.pl Newsletter Geoportal.gov.pl ...

17.05.2022 Elektroniczne zgłaszanie prac geodezyjnych.

Już prawie w całej Polsce jest możliwość zgłoszenia pracy geodezyjnej elektronicznie. Rozwiązań nie wdrożyły jeszcze powiat augustowski i miasto Zamość .

17.05.2022 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych dwóch powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2021 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru dwóch powiatów.   Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia...

17.05.2022 Wystąpienie Ewy Surmy z GUGiK podczas EuroGeographics – General Assembly 2022 (EGGA)

Tegoroczne spotkanie pod hasłem „Reconnection and Ambition” odbyło się w Sarajewie w dniach 15-17 maja 2022 r. w formie hybrydowej. Podczas EGGA 2022 Dyrektor Departamentu Strategii,...

Newsletter-20220516

Newsletter - Geoportal.gov.pl Newsletter Geoportal.gov.pl ...

13.05.2022 Alicja Kulka p. o. Głównego Geodety Kraju

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki z dniem 14 maja 2022 r. powierzył Pani Alicji Kulce pełnienie obowiązków Głównego Geodety Kraju. Alicja Kulka od 18 marca 2019 r. była Zastępcą Głównego...

16.05.2022 GUGiK na Nocy Muzeów

Wspólnie z Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej wzięliśmy udział w zorganizowanej 14 maja 2022 r. Nocy Muzeów. Stoisko w którym prezentowaliśmy serwis www.geoportal.gov.pl ...

Newsletter-20220513

Newsletter - Geoportal.gov.pl Newsletter Geoportal.gov.pl ...

13.05.2022 Waldemar Izdebski odwołany ze stanowiska Głównego Geodety Kraju

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki z dniem 13 maja 2022 r. odwołał dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego ze stanowiska Głównego Geodety Kraju. Waldemar Izdebski dziękuje wszystkim za...

Newsletter - 12.05.2022

Newsletter - Geoportal.gov.pl Newsletter Geoportal.gov.pl ...

12.05.2022 Podpisano umowy na aktualizację baz BDOT10k

Główny Geodeta Kraju 12 maja 2022 r. zawarł 8 umów w ramach ogłoszonego w 2022 roku zamówienia publicznego na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) – zakres 4. W ramach...

12.05.2022 Wystąpienie Ewy Surmy z GUGiK podczas Geospatial World Forum(GWF) 2022

Tegoroczne konferencja odbyła się w Amsterdamie w dniach 10 – 12 maja 2022 r. pod hasłem „Geography and Humanity”. Dotyczyła interakcji pomiędzy geografią a człowiekiem w kontekście zrównoważonego...

Newsletter - 11.05.2022

Newsletter - Geoportal.gov.pl Newsletter Geoportal.gov.pl ...

11.05.2022 Prawie 1000 uczestników „Szkolenia dla weryfikatorów”

Wideokonferencja „Szkolenie dla weryfikatorów”  została zorganizowana 11 maja 2022 r. Spotkanie rozpoczął Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski ogólnym wprowadzeniem w tematykę...

11.05.2022 Pierwsze województwo z kompletem narad koordynacyjnych

Obecnie już 328 powiatów, co stanowi ponad 86% wszystkich powiatów, wykorzystuje elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. Nadal ...