Newsletter - 14.01.2022

Newsletter - Geoportal.gov.pl Newsletter Geoportal.gov.pl ...

14.01.2022 Wyszukiwanie tras dostępne w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl uruchomiliśmy nowe narzędzie „ Wyszukiwanie tras ” pozwalające na wyznaczanie na mapie tras dojazdu do wybranego miejsca. Nowa funkcjonalność jest dostępna w menu...

14.01.2022 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: pszczyńskim, lipnowskim, toruńskim oraz m. Toruń i m. Jaworzno w dniach 11‑13 stycznia 2022 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień...

14.01.2022 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 16 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2021 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 16 powiatów.   Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia...

Newsletter-20220113

Newsletter - Geoportal.gov.pl Newsletter Geoportal.gov.pl ...

13.01.2022 Stan usług WFS udostępniających dane z ewidencji gruntów i budynków

Obecnie udostępniono już 303 usługi WFS z jednostek prowadzących ewidencję gruntów i budynków, które umożliwiają pobieranie danych dotyczących geometrii działek i budynków. Adresy usług są...

13.01.2022 O nagrodzie dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w raporcie z konferencji Geospatial World Forum 2021

Polecamy Państwa uwadze raport opublikowany po Geospatial World Forum 2021 (GWF 2021). Konferencja odbyła się po dwuletniej przerwie 20-22 października 2021 roku w Amsterdamie.   ...

Newsletter-20220112

Newsletter - Geoportal.gov.pl Newsletter Geoportal.gov.pl ...

12.01.2022 Podsumowanie prac związanych z aktualizacją, prowadzeniem i udostępnianiem PZGiK zrealizowanych przez GUGiK w 2021 r.

Do najważniejszych zadań związanych z aktualizacją, prowadzeniem i udostępnianiem danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zrealizowanych przez Główny Urząd Geodezji...

12.01.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla Gliwic o powierzchni 205 km 2 , dla którego wykonano: zdjęcia lotnicze o GSD = 0,04 m; ...

12.01.2022 Laureaci konkursu na najciekawsze wykorzystanie danych i usług GUGiK w 2021 r. zaprezentowali nagrodzone rozwiązania

Ponad 140 osób uczestniczyło w trwającym prawie godzinę spotkaniu online zorganizowanym 12 stycznia 2022 r. przez Głównego Geodetę Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego. ...

Newsletter - 11.01.2022

Newsletter - Geoportal.gov.pl Newsletter Geoportal.gov.pl ...

11.01.2022 Podsumowanie informatyzacji operatów elektronicznych

Jak wynika z przeprowadzanych ankiet w 2021 r. do zasobu zostało przyjętych prawie 1,2 mln operatów technicznych (dokładnie 1.195.811) , w tym 534 213 to operaty w postaci...

11.01.2022 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: bieruńsko-lędzińskim, rzeszowskim oraz mieście Rzeszów i mieście Tychy od 3 do 5 stycznia 2022 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień...

11.01.2022 Aktualizacja Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)

Na portalu www.geoportal.gov.pl oraz w usługach udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane dane z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG). Dane uwzględniają zmiany prawne...

11.01.2022 Nowa ortofotomapa dla miasta Rybnik

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy ortofotomapę dla miasta Rybnik (484 sekcji) o pikselu 0.05 m w układzie 2000. Dane zostały wykonane na zlecenie Urzędu Miasta...

Newsletter-20220110

Newsletter - Geoportal.gov.pl Newsletter Geoportal.gov.pl ...

10.01.2022 Opublikowaliśmy aktualne powierzchnie jednostek podziału terytorialnego kraju

Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii udostępniliśmy wykaz pól powierzchni geodezyjnych województw, powiatów i gmin według stanu na 1 stycznia 2022 roku. Wykaz wykorzystywany jest...

10.01.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla Trójmiasta i Zakopanego o powierzchni 1205 km 2 , dla którego wykonano: zdjęcia lotnicze o...