24.06.2022 Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski

Główny Geodeta Kraju ogłosił kolejny przetarg na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla zakresu nr 6. Przedmiot zamówienia obejmuje aktualizację BDOT10k na obszarze 2 województw: pomorskiego i wielkopolskiego dla 8 powiatów w podziale na następujące części: ...

24.06.2022 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: buskim, staszowskim, niżańskim, stalowowolskim, ząbkowickim i m. Tarnobrzeg w dniach 20-24 czerwca 2022 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych. Poprzednie uruchomienia niniejszej...

24.06.2022 Konsultacje publiczne Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu

Informujemy, że projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, wpisany w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii pod numerem 44, został...
Strona 1 z 564
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 1 - 3 z 1 691 rezultatów.