15.11.2021 Prezentacja GUGiK podczas konferencji Permanent Committee on Cadastre(PCC)

W formie wideokonferencji 10 i 11 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Stałego Komitetu ds. Katastru (PCC) połączone z warsztatami EuroGeographics. Spotkanie zorganizowano w ramach programu Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Temat przewodni wydarzenia to „Role of National Mapping, Cadastre...

12.11.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla miasta Wrocław (woj. dolnośląskie) o powierzchni 441 km 2 , dla którego wykonano: zdjęcia lotnicze o GSD = 0.05 m, ortofotomapa o pikselu 0.05 m, numeryczny model terenu w formacie...

10.11.2021 Konkurs na najciekawsze wykorzystanie danych i usług udostępnianych przez GUGiK

Główny Geodeta Kraju ogłasza konkurs na aplikacje lub serwisy internetowe, które w kreatywny sposób wykorzystają dane i usługi udostępniane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warunkiem jest, by zgłaszane na konkurs prace powstały w 2021 r. Do konkursu można zgłaszać prace w dwóch...
Strona 106 z 564
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 316 - 318 z 1 692 rezultatów.