18.10.2021 Aktualizacja usług sieciowych dotyczących udostępniania danych osnowy geodezyjnej

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy dane dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej, osnowy grawimetrycznej i magnetycznej, dostosowane do zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych,...

15.10.2021 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: żnińskim, świdnickim, krakowskim, brzeskim, grójeckim, bocheńskim, wielickim, legnickim oraz m. Legnica w dniach 11-13 października 2021 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych. ...

15.10.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego  Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla 18 miast o łącznej powierzchni ok. 1885 km 2 wykonane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w ramach części 1, 2, 3 i 5 zamówienia z 2021 r. Opracowaniu podlegał obszar...
Strona 107 z 552
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 319 - 321 z 1 654 rezultatów.