27.04.2021 Pierwsza po przerwie sesja egzaminów na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Rozpoczęła się pierwsza sesja egzaminacyjna po wznowieniu przez Głównego Geodetę Kraju postępowań kwalifikacyjnych na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Przerwa była spowodowana ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa.  Poprzednie egzaminy odbyły się w...

26.04.2021 Rozstrzygnięcie konkursu na symbole punktów osnowy

W konkursie na zaprojektowanie symboli graficznych (ikon) do prezentacji punktów osnowy w usługach sieciowych, komisja konkursowa po wnikliwej ocenie prac postanowiła nie wybierać jego zwycięzców i pozostawić do prezentacji symbole zaprojektowane w GUGiK. Przyznała natomiast dwa...

23.04.2021 Dodanie warstw w usłudze WFS PRG-Jednostki Terytorialne

W usłudze WFS dotyczącej Państwowego Rejestru Granic dodaliśmy nowe warstwy oraz pogrupowaliśmy je tak, aby użytkownicy mogli w łatwy sposób odszukać i pobrać interesujący ich zbiór danych. Aktualnie usługa prezentuje warstwy, których nazwy rozpoczynają się od pierwszej litery grupy, do której...
Strona 110 z 466
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 328 - 330 z 1 398 rezultatów.