07.10.2021 Wyszukiwanie jednostek terytorialnych w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nową funkcjonalność „ Wyszukiwanie jednostek terytorialnych ” umożliwiającą odszukanie jednostek zasadniczego, trójstopniowego podziału terytorialnego kraju (tj. gmin, powiatów, województw) wraz z ich lokalizacją przestrzenną. Nowa wyszukiwarka...

06.10.2021 Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów i Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu

28 września 2021 r. minęły 4 lata od podłączenia w serwisie geoportal.gov.pl usług integrujących dane: ewidencji gruntów i budynków (usługa KIEG ), uzbrojenia terenu (usługa KIUT ), miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (usługa KIMPZP ). Dzięki...

06.10.2021 Nowe dane wysokościowe opracowane w technologii lotniczego skanowania laserowego

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane wysokościowe opracowane w technologii lotniczego skanowania laserowego dla części obszaru województwa lubuskiego o łącznej powierzchni ponad 3500 km 2 : Dane pomiarowe LIDAR o gęstości co najmniej 4pkt/m 2 . ...
Strona 111 z 552
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 331 - 333 z 1 654 rezultatów.