29.10.2021 Zaktualizowane paczki podstawowych osnów geodezyjnych

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane paczki danych dotyczące podstawowych osnów geodezyjnych dla całego kraju. Aktualizacja obejmuje wyniki ostatnich przeglądów podstawowej osnowy geodezyjnej oraz zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii...

28.10.2021 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: radomskim, chełmskim, gliwickim oraz m. Chełm i m. Gliwice w dniach 25-27 października 2021 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych. Wymiana zawiadomień w pierwszym powiecie...

28.10.2021 Wiceminister Piotr Uściński był gościem Spotkania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Wiceminister Piotr Uściński odpowiedzialny w Ministerstwie Rozwoju i Technologii za budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne i mieszkalnictwo był gościem na Spotkaniu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Gratulował osiągnięć w zakresie danych przestrzennych udostępnianych przez GUGiK...
Strona 116 z 567
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 346 - 348 z 1 700 rezultatów.