28.03.2023 Aktualizacja modeli budynków 3D w standardzie LoD1

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nowe modele budynków w standardzie LoD1 dla obszaru trzech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz lubuskiego. Sukcesywnie będziemy aktualizować modele 3D budynków w standardzie LoD1 dla kolejnych województw. Aktualne modele...

28.03.2023 22. Posiedzenie Sekcji Regionalnej Bałtyckiej Grupy Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych (UNGEGN)

W dniach 15-17 marca 2023 r. w Warszawie, na zaproszenie Głównego Geodety Kraju odbyło się 22. Posiedzenie Sekcji Regionalnej Bałtyckiej Grupy Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych (UNGEGN), której Polska jest członkiem od 2012 r. W latach 2022 – 2025 Polska przewodniczy Sekcji Bałtyckiej....

27.03.2023 58 osób zdobyło uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Kolejna w tym roku sesja egzaminacyjna na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii odbyła się 22 - 25 marca 2023 r. Do egzaminów w zakresach 1, 2 i 4 przystąpiło łącznie 78 osób. Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem...

27.03.2023 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

W siedzibie Głównego Urzędu i Kartografii 24 marca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem p.o. Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki. Przewodnicząca Rady przedstawiła najważniejsze działania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii:...

24.03.2023 UWAGA ! W dniach 30.03.-03.04.2023 odbędą się prace związane z aktualizacją oprogramowania systemu ASG-EUPOS

W dniach 30.03-03.04.2023 roku planowane są prace modernizacyjne oprogramowania systemu ASG-EUPOS. W ramach prac zostanie zainstalowana i uruchomiona najnowsza wersja oprogramowania odpowiedzialnego za generowanie usług czasu rzeczywistego. Prace instalacyjne prowadzone będą w nieaktywnym...
Strona 13 z 401
— 5 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 61 - 65 z 2 001 rezultatów.