29.09.2021 Udoskonalenie narzędzia do analiz BDOT10k

W serwisie www.geoportal.gov.pl wprowadziliśmy nowe funkcjonalności oraz udogodnienia pozwalające na łatwiejsze korzystanie z narzędzia „ Wyszukiwanie obiektów ” z Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k). Do najważniejszych zmian wdrożonych w udostępnionym narzędziu zaliczamy: ...

28.09.2021 Ponad 900 osób uczestniczyło w wideokonferencji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Na zaproszenie Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego ponad 900 Geodetów Województw, Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodetów Powiatowych, Kierowników PODGiK i ich współpracowników spotkało się na wideokonferencji Służby Geodezyjnej...

27.09.2021 21. Posiedzenie Sekcji Regionalnej Bałtyckiej Grupy Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych (UNGEGN)

W formie zdalnej 23-24 września 2021 r. odbyło się 21. Posiedzenie Sekcji Regionalnej Bałtyckiej UNGEGN. Organizatorem spotkania było Ministerstwo Finansów Estonii we współpracy z Instytutem Języka Estońskiego oraz Estońską Komisją Nazewniczą. W spotkaniu brały udział 42 osoby z 8 krajów:...
Strona 131 z 567
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 391 - 393 z 1 700 rezultatów.