27.09.2021 45 geodetów zdobyło nowe uprawnienia zawodowe

Do kolejnej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii 21 - 24 września 2021 r. przystąpiło 67 osób. Część ogólna i szczegółowa egzaminów pisemnych na uprawnienia w zakresach 1, 2, 4 zostały przeprowadzone z zastosowaniem techniki komputerowej - z...

27.09.2021 Opublikowaliśmy nowe wersje schematów plików GML do rozporządzeń

Na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opublikowaliśmy nowe wersje schematów plików GML ( X ML S chema D efinition - XSD ) do rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie: Ewidencji miejscowości, ulic i adresów Ewidencji gruntów...

24.09.2021 Podpisano umowę na pomiar GNSS punktów podstawowej osnowy wysokościowej

23 września 2021 r. została zawarta umowa na pomiar metodą GNSS punktów osnowy wysokościowej wraz z opracowaniem wyników, w ramach modernizacji podstawowej osnowy wysokościowej na obszarze kraju. W zakres prac wchodzi w szczególności: wykonanie pomiarów na 90 wytypowanych punktach...
Strona 132 z 567
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 394 - 396 z 1 700 rezultatów.