29.10.2021 Drugi dzień spotkania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Prezentacją „ ZSIN i jego wykorzystanie” rozpoczął się drugi dzień Spotkania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zorganizowanego przez Głównego Geodetę Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego. W konferencji w formie hybrydowej bierze udział ponad 1000 osób - ok. 350 stacjonarnie oraz 650...

29.10.2021 Zaktualizowane paczki podstawowych osnów geodezyjnych

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane paczki danych dotyczące podstawowych osnów geodezyjnych dla całego kraju. Aktualizacja obejmuje wyniki ostatnich przeglądów podstawowej osnowy geodezyjnej oraz zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii...

28.10.2021 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: radomskim, chełmskim, gliwickim oraz m. Chełm i m. Gliwice w dniach 25-27 października 2021 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych. Wymiana zawiadomień w pierwszym powiecie...
Strona 15 z 466
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 43 - 45 z 1 398 rezultatów.