09.08.2021 Nowe zdjęcia lotnicze dla części województwa kujawsko-pomorskiego dostępne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne zdjęcia lotnicze z 2021 roku dla części województwa kujawsko-pomorskiego (blisko 2000 sztuk) o terenowym rozmiarze piksela 0.25 m wykonane w przestrzeni barwnej RGB oraz CIR. Prace zostały zrealizowane na zlecenie...

06.08.2021 Podsumowanie procesu legislacyjnego związanego z nowelizacją Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Nowelizacja Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne spowodowała, że w ciągu roku należało wydać 14 nowych rozporządzeń. Publikacja nowych aktów prawnych następowała sukcesywnie i obecnie już wszystkie rozporządzenia są obowiązujące. Najważniejsze zmiany w rozporządzeniach dotyczą...

06.08.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla obszaru miast Brodnica (woj. kujawsko-pomorskie), Wągrowiec (woj. wielkopolskie) i Wschowa (woj. lubuskie) o łącznej powierzchni ok. 170 km 2 : zdjęcia lotnicze o GSD = 0.10 m, ...
Strona 153 z 567
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 457 - 459 z 1 700 rezultatów.