29.12.2020 Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Działając na podstawie stosownych upoważnień Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i...

28.12.2020 Plany na opracowanie ortofotomapy w 2021 roku

W serwisie www.mapy.geoportal.gov.pl w grupie warstw Monitoring pozyskiwania danych zaktualizowaliśmy planowany przez GUGiK zasięg opracowania ortofotomapy w 2021 roku. Zmiana zasięgu wynika z ujawnionych w grudniu przez ARiMR zamiarów opracowania ortofotomapy o pikselu 25 cm dla...

28.12.2020 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 3 powiatów

W serwisie www.mapy.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2020 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 4 powiatów: - województwo łódzkie: Łódź, radomszczański . Prace aktualizacyjne dla tych powiatów zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii...
Strona 154 z 448
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 460 - 462 z 1 344 rezultatów.