22.12.2020 Pierwszy powiat odbiera zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W dniu 17 grudnia 2020 r. w powiecie mińskim uruchomiono mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych z wykorzystaniem szyny usług ZSIN. Uruchomiona funkcjonalność jest bardzo oczekiwana przez wszystkie powiaty, ponieważ eliminuje...

21.12.2020 Rozstrzygamy konkurs na najlepsze wykorzystanie danych i usług GUGiK w 2020 r.

W ogłoszonym przez Głównego Geodetę Kraju konkursie na opracowane w 2020 r. aplikacje lub serwisy internetowe, które w ciekawy i praktyczny sposób wykorzystują dane przestrzenne i usługi udostępniane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, przyznaliśmy następujące nagrody: W kategorii...

21.12.2020 Zakończyła się 19 sesja szkoleniowa w projekcie POWER

W zakończonej 18 grudnia 2020 r. kolejnej sesji szkoleniowej z cyklu „ Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II ” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...
Strona 156 z 448
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 466 - 468 z 1 344 rezultatów.