13.03.2023 Umowy na opracowanie danych fotogrametrycznych

W dniach 8-10 marca br. Główny Urząd Geodezji i Kartografii podpisał umowy na: Opracowanie danych wysokościowych 4pkt/m2 w skali 1:5 000 w układzie PL-1992 dla obszaru województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego o łącznej liczbie 8 018 arkuszy (41 482 km 2 ). Część...

09.03.2023 Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta kraju o opiniowaniu projektów realizowanych ze środków RPO oraz innych działaniach Głównego Geodety Kraju podczas konferencji w Ustroniu (8 – 10.03.2023 r.)

Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju uczestniczy w odbywającej się w dniach 8 – 10 marca w Ustroniu konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Katowicach. Temat konferencji objętej patronatem Głównego Geodety Kraju  to „ Czy GML usprawnił funkcjonowanie...

Z głębokim żalem żegnamy Panią Zofię Grzyb, wieloletniego pracownika Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

07.03.2023 Nowe zdjęcia lotnicze w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy zdjęcia lotnicze o terenowym rozmiarze piksela 5 cm z 2022 roku dla obszaru m. Elbląg o powierzchni około 200 km 2 . Prace zostały zrealizowane na zlecenie Urzędu Miasta Elbląg. Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych...

06.03.2023 Urzędowy walidator plików GML dostępny w oficjalnym repozytorium wtyczek QGiS

Dnia 3 marca br. pierwsza wersja urzędowego walidatora plików GML została dodana do oficjalnego repozytorium wtyczek QGIS https://plugins.qgis.org/plugins/Walidator_plikow_gml/ .   W celu dodania wtyczki do programu QGIS należy na pasku narzędzi wybrać „Wtyczki” -> „Zarządzanie...
Strona 16 z 400
— 5 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 76 - 80 z 1 999 rezultatów.