23.07.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane fotogrametryczne dla obszaru miast Dębica i Tarnów o łącznej powierzchni ok. 213 km 2 : zdjęcia lotnicze o GSD = 0.10 m, ortofotomapa o pikselu 0.10 m, numeryczny model terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o...

22.07.2021 Rozporządzenie w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych zostało opublikowane

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw . Główne zmiany wprowadzone rozporządzeniem dotyczą: dostosowania do postępu technologicznego w...

22.07.2021 Nowe warstwa „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu” w Geoportalu

W serwisie mapy.geoportal.gov.pl dodaliśmy grupę warstw pod nazwą Programy rządowe , a w niej nową warstwę Program Oczyszczania Kraju z Azbestu . Publikowane dane pochodzą z Bazy Azbestowej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Dane w niej zawarte...
Strona 164 z 567
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 490 - 492 z 1 700 rezultatów.