07.03.2023 Nowe zdjęcia lotnicze w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy zdjęcia lotnicze o terenowym rozmiarze piksela 5 cm z 2022 roku dla obszaru m. Elbląg o powierzchni około 200 km 2 . Prace zostały zrealizowane na zlecenie Urzędu Miasta Elbląg. Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych...

06.03.2023 Urzędowy walidator plików GML dostępny w oficjalnym repozytorium wtyczek QGiS

Dnia 3 marca br. pierwsza wersja urzędowego walidatora plików GML została dodana do oficjalnego repozytorium wtyczek QGIS https://plugins.qgis.org/plugins/Walidator_plikow_gml/ .   W celu dodania wtyczki do programu QGIS należy na pasku narzędzi wybrać „Wtyczki” -> „Zarządzanie...

06.03.2023 Zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 dla obszaru województw wielkopolskiego i lubuskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 dla obszaru województw wielkopolskiego i lubuskiego. Nowo wygenerowane pliki w formacie PDF obecnie są dostępne również dla obszaru województw łódzkiego,...

02.03.2023 GUGiK udostępnia urzędowy walidator plików GML

GUGiK udostępnił pierwszą wersję beta bezpłatnego walidatora plików GML. W obecnej wersji narzędzie to bada zgodność plików z następującymi schematami aplikacyjnym XSD: Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT), Bazy Danych Obiektów...

02.03.2023 Nagrody i warsztaty dla laureatów konkursu Głównego Geodety Kraju „Zinterpretuj dane geodezyjne”

Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju, w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ulicy Olbrachta, wręczyła nagrody laureatom ogłoszonego z okazji GIS Day 2022 konkursu Głównego Geodety Kraju „Zinterpretuj dane geodezyjne”. Laureaci konkursu skierowanego do młodzieży...
Strona 17 z 401
— 5 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 81 - 85 z 2 001 rezultatów.