08.06.2021 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 16 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2020 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 16 powiatów: oławski i wrocławski (dolnośląskie). Zlecenie UM Województwa Dolnośląskiego ; bydgoski, grudziądzki, świecki i żniński (kujawsko-pomorskiego). Zlecenia UM...

07.06.2021 Rozpoczęto proces konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

Działając na podstawie stosownych upoważnień Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Treść projektu...

07.06.2021 GUGiK szkoli Mołdawian z wykorzystania danych przestrzennych

Zakończyły się  dwie sesje szkoleń prowadzone w formie zdalnej w ramach projektu współpracy bliźniaczej dla Mołdawii:  „Improving Spatial Data Services in the Republic of Moldova following EU standards” , który jest realizowany przez  konsorcjum: Chorwacja, Holandia oraz Polska. ...
Strona 174 z 552
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 520 - 522 z 1 654 rezultatów.