17.12.2020 Ostatnia szansa na udział w konkursie na najlepsze wykorzystanie danych i usług GUGiK w 2020 r.

Jeszcze dzisiaj do północy można zgłaszać prace w ogłoszonym przez Głównego Geodetę Kraju konkursie na opracowane w 2020 r. aplikacje lub serwisy internetowe, które w ciekawy i praktyczny sposób wykorzystują dane przestrzenne i usługi udostępniane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Do...

16.12.2020 Nowy film instruktażowy o linkowaniu do Geoportalu przez wywołanie z parametrem „identifyParcel”

W serwisie YouTube na kanale Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii udostępniliśmy film instruktażowy prezentujący zasadę tworzenia dedykowanych linków do serwisu www.geoportal.gov.pl poprzez zastosowanie parametru „ identifyParcel ”. Przykładowy link do wyświetlenia...

16.12.2020 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane fotogrametryczne o łącznej powierzchni ponad 5500 km 2 opracowane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, obejmujące: zdjęcia lotnicze o GSD = 0.25 m ortofotomapę z pikselem 0.25m numeryczny...
Strona 175 z 466
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 523 - 525 z 1 396 rezultatów.