27.05.2021 Przeglądanie chmur punktów w serwisie Geoportal

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniono nową wersję narzędzia ,, Widok chmury punktów ”. Narzędzie to poza prezentacją danych dla wybranego miejsca, wyświetli również dane z sąsiadujących arkuszy. Dzięki szerszej perspektywie użytkownik ma możliwość przeglądania w ramach jednej sceny...

27.05.2021 Prezentacja GUGiK podczas konferencji Permanent Committee on Cadastre

W formie wideokonferencji 26 i 27 maja 2021 r. odbywa się posiedzenie Stałego Komitetu ds. Katastru (PCC) połączone z warsztatami EuroGeographics. Spotkanie zorganizowano w ramach programu Prezydencji Portugalii w Radzie UE. Temat przewodni wydarzenia to: „Cadastre - Contributions for a low...

26.05.2021 Rozpoczęto proces konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Działając na podstawie stosownych upoważnień Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Treść projektu i...
Strona 180 z 552
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 538 - 540 z 1 654 rezultatów.