27.11.2020 Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych

Działając na podstawie § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, zpóźn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 20 listopada 2020 r. MRPiT/220 -UM/20, Główny Geodeta...

26.11.2020 Opublikowaliśmy książkę „Praktyczne Aspekty Infrastruktury Danych Przestrzennych w Polsce”

Dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z tym, co dzieje się z danymi przestrzennymi w naszym kraju przygotowaliśmy publikację pt. „Praktyczne Aspekty Infrastruktury Danych Przestrzennych w Polsce”. Książka powstała w ramach realizowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii...

26.11.2020 Nowe ortofotomapy i NMT w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne ortofotomapy o pikselu 10 cm dla powiatu wrocławskiego o łącznej powierzchni ok. 1330 km 2 . Dla tego obszaru, wraz z ortofotomapą opracowano Numeryczny Model Terenu (NMT) w siatce 1,0 m w formacie ARC/INFO ASCII GRID....
Strona 185 z 466
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 553 - 555 z 1 396 rezultatów.