14.05.2021 Opublikowaliśmy nową wersję dokumentu opisującego dostępne usługi GUGiK

Opublikowaliśmy nową wersję dokumentu opisującego podstawowe usługi danych przestrzennych dedykowane dla systemów informatycznych państwa . Aktualna wersja to 1.10 i zawiera dodatkowo opis nowych usług związanych z pobieraniem danych z wykorzystaniem usług WFS i WCS.

14.05.2021 Rozwiązanie „Zespołu do spraw związanych ze wspomaganiem prowadzenia numeracji adresowej i udostępniania danych adresowych w infrastrukturze informacji przestrzennej”

Decyzją Głównego Geodety Kraju 13 maja 2021 r. zakończył prace powołany 4 lipca 2018 r. „Zespół do spraw związanych ze wspomaganiem prowadzenia numeracji adresowej i udostępniania danych adresowych w infrastrukturze informacji przestrzennej”. Zespół wykonał postawione przed nim zadania. Główny...

13.05.2021 Aktualny stan informatyzacji narad koordynacyjnych

Aktualnie 235 powiatów, co stanowi 62% wszystkich powiatów, wdrożyło elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. W 174 powiatach narady koordynacyjne są prowadzone w pełni elektronicznie, w 42 powiatach elektronicznie przyjmowane są...
Strona 186 z 552
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 556 - 558 z 1 654 rezultatów.