12.05.2021 Nowe warstwa w sekcji „Zagospodarowanie przestrzenne”

W serwisie www.geoportal.gov.pl w sekcji Zagospodarowanie przestrzenne dodaliśmy nową warstwę „Strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych” przedstawiającą obszary podlegające wyłączeniu z inwestycji ze względu na występowanie turbin wiatrowych. Zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20...

12.05.2021 Rozwiązanie „Zespołu do oceny obowiązujących regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem ewidencji gruntów i budynków"

Decyzją Głównego Geodety Kraju 11 maja 2021 r. zakończył prace powołany 10 lipca 2018 r. Zespół do oceny obowiązujących regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem ewidencji gruntów i budynków. Zespół wykonał postawione przed nim zadania polegające na ocenie istniejących przepisów...

12.05.2021 Już 41 % operatów jest przekazywanych do zasobu w postaci elektronicznej

Na początku maja 2021 r. przeprowadziliśmy kolejną ankietę dotyczącą formy operatów technicznych wpływających do PZGiK. Wynika z niej, że liczba operatów technicznych w postaci elektronicznej systematycznie rośnie . W kwietniu 2021 r. do zasobu przekazano już 41% operatów w postaci...
Strona 187 z 552
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 559 - 561 z 1 654 rezultatów.