26.11.2020 Nowe ortofotomapy i NMT w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne ortofotomapy o pikselu 10 cm dla powiatu wrocławskiego o łącznej powierzchni ok. 1330 km 2 . Dla tego obszaru, wraz z ortofotomapą opracowano Numeryczny Model Terenu (NMT) w siatce 1,0 m w formacie ARC/INFO ASCII GRID....

25.11.2020 Kod QR w informacji o działce

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową funkcjonalność do usługi działek ewidencyjnych, która pozwala na wygenerowanie kodu QR zawierającego parametry lokalizujące daną działkę. Kod QR zamieszczony jest zawsze w oknie informacji o obiekcie, jak przedstawiono to poniżej. ...

25.11.2020 Nowe zdjęcia lotnicze z 2020 roku w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne zdjęcia lotnicze dla granicy polsko-ukraińskiej w przestrzeni barwnej RGB oraz dodatkowo w przestrzeni barwnej CIR. Zdjęcia mają terenowy rozmiar piksela 25 cm (136 sztuk) i 10 cm (136 sztuk). Zostały wykonane na zlecenie...
Strona 190 z 470
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 568 - 570 z 1 409 rezultatów.