29.12.2020 Przetarg GUGiK na opracowanie ortofotomapy

Główny Urząd Geodezji i Kartografii ogłosił przetarg na wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB oraz opracowanie na ich podstawie ortofotomapy RGB o terenowym rozmiarze piksela 5 lub 10cm wraz z aktualizacją numerycznego modelu terenu o oczku 1 m. Przedmiot zamówienia obejmuje...

29.12.2020 Przetarg GUGiK na aktualizację danych BDOT10k

Główny Urząd Geodezji i Kartografii ogłosił przetarg na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k). Przedmiot zamówienia obejmuje aktualizację BDOT10k na obszarze 12 województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego,...

29.12.2020 Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Działając na podstawie stosownych upoważnień Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i...
Strona 196 z 491
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 586 - 588 z 1 472 rezultatów.