26.05.2021 Rozpoczęto proces konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Działając na podstawie stosownych upoważnień Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Treść projektu i...

26.05.2021 Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego

W Dzienniku Ustaw z 19 maja 2021 r. została opublikowana ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej , która wprowadza zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne tj. wyłączenie obszaru...

26.05.2021 Konkurs na najlepsze wykorzystanie usług WFS

Główny Geodeta Kraju ogłasza konkurs na aplikacje lub serwisy internetowe, które w kreatywny sposób wykorzystają usługi Web Feature Service (WFS) udostępniane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Do konkursu można zgłaszać prace w dwóch kategoriach: ...
Strona 197 z 568
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 589 - 591 z 1 703 rezultatów.